Online boeken :

Juridische informatie

Links

Links kunnen u doorverwijzen naar een andere site dan deze. Guest & Strategy heeft geen controle over de inhoud van deze sites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid als de inhoud van deze sites in strijd is met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en regels.

Intellectuele eigendom

In overeenstemming met de wet die de eigendom van literaire en artistieke eigendom en andere gelijkaardige rechten regelt, zijn alle elementen, merken, aanduidingen, foto’s, tekeningen, modellen, logo’s, grafische elementen, kleurcodes, enz. die zich op deze site bevinden, de exclusieve eigendom van de betreffende afdelingen van Guest & Strategy of haar partners of leveranciers, waarbij deze geen enkele vergunning of geen enkel ander recht toekennen dan de vergunning of het recht om deze site te bezoeken. De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is alleen toegestaan om informatie te verschaffen voor persoonlijk en privaat gebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van de gemaakte kopie├źn voor alle andere doeleinden nadrukkelijk verboden zijn. Elk ander gebruik wordt als een vervalsing gezien en bestraft als inbreuk tegen de intellectuele eigendom, behalve met de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van het bureau Guest & Strategy.